Dịch vụ sửa chữa máy may chuyên nghiệp! Hotline: 0919.53.8910

Dịch vụ

Sửa máy may công nghiệp 2 kim

Nhận sửa máy may công nghiệp 2 kim tại nhà, xưởng, công ty...Liên hệ: 0919 53 8910

- Sửa máy may 1 kim

- Sửa máy may 1 kim điện tử

- Sửa máy may 2 kim

- Sửa máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ

- Sửa máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ

- Sửa máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ

- Sửa máy chân đè

- Sửa máy dập oze

- Sửa máy đính cúc

- Sửa máy di bọ cơ, điện tử