Hướng dẫn sử lý bàn là bị đọng nước

- Kiểm tra đường ống dẫn hơi từ nồi hơi đến bàn là xa.
- Đường ống dẫn hơi không có bảo ôn.
- Cóc xả hơi cuối đường xả bị tắc hoặc không có.

Chú ý: Khi hết giờ làm việc phải xả đáy bình ngưng, tránh trường hợp hơi ngưng trên đường ống lâu ngày sẽ bị ra nước khi là.