SuaMayKhau.Com

Những loại máy may thường dùng trong may mặc

Lượt xem: 754

Tổng hợp danh sách những loại máy cơ bản, thường dùng trong ngành may

Tóm tắt nội dung

  Máy may 1 kim
  Máy 1 kim may hàng dầy ổ nhỏ
  Máy 1 kim may hàng dầy ổ to
  Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ
  Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
  Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
  Máy vắt sổ 3 kim 6 chỉ
  Máy 1 kim điện tử motor đồng trục
  Máy 1 kim điện tử có bảng ĐK
  Máy 2 kim cố định
  Máy 2 kim cố định điện tử
  Máy 2 kim di động
  Máy viền đè
  Máy trần đè
  Trần viền
  Trần viền
  Máy trần chun 13 kim
  Máy trần chun 23 kim
  Máy thùa khuyết thẳng ( cơ)
  Máy thùa khuyết thẳng điện tử
  Máy thùa đầu tròn điện tử
  Máy di bọ (cơ )
  Máy di bọ điên tử ( mạch Nhật )
  Máy di bọ điện tử chu vi 50*40
  Máy đính cúc cơ
  Máy đính cúc điện tử
  Máy cắt tay 5 inch
  Máy cắt tay 6, 8, 10 inch
  Máy cắt tay 12 inch
  Máy dập cúc ( dập oze)
  Máy 1 kim dao xén
  Máy may chân vịt bước
  Máy cắt viền 1 dao
  Máy cắt viền 2 dao
  Máy 1 kim móc xích
  Máy 2 kim móc xích
  Máy cắt đầu bàn
  Máy cắt đĩa cầm tay
  Máy trang trí
  Máy trang trí
  Máy vắt gấu
  Máy Zig zag
  Máy Zig zag
  Máy Zig zag
  Máy sang chỉ 2 ống
  Máy sang chỉ 4 ống
  Bàn hút chân không (có gối ủi, kích thước: 0,9 x 1,5m )
  Cuốn ống 2 kim
  Cuốn ống 2 kim có trợ lực
  Máy cuốn ống 3 kim có trợ lực
  Máy đục
  Máy 1 kim chỉ tết
  Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ đời cao
  Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ đời cao
  Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ đời cao
  Máy vắt sổ 1 kim 3 chỉ đời cao
  Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ đời cao
  Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ đời cao
  Máy trụ may hàng da dầy 1 kim
  Máy trụ may hàng da dầy 2 kim
  Máy lạng da
  Máy cùi chỏ may da
  Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ - tốc độ cao
  Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ - tốc độ cao