Dịch vụ sửa chữa máy may chuyên nghiệp! Hotline: 0919.53.8910

Tài liệu

  • Kỹ thuật cắt may toàn tập

    Cuốn KỸ THUẬT CẮT MAY TOÀN TẬP của tác giả TRIỆU THỊ CHƠI sẽ cung cấp những tài liệu tương đối đầy đủ mọi vấn đề thuộc phạm vi của kỹ thuật may.