SuaMayKhau.Com

Hướng dẫn sửa máy vắt sổ công nghiệp cơ bản

Lượt xem: 1906

Máy vắt sổ thông thường có 4 loại. Máy vắt sổ 3 chỉ: 1 kim, 2 móc. Máy vắt sổ 4 chỉ: 2 kim, 2 móc. Máy vắt sổ 5 chỉ: 2 kim, 3 móc. Máy vắt sổ 6 chỉ: 3 kim, 3 móc

Tóm tắt nội dung

  MÁY VẮT SỔ dùng kim DCx1
  1. Máy vắt sổ thông thường có 4 loại :
  + Máy vắt sổ 3 chỉ: 1 kim, 2 móc
  + Máy vắt sổ 4 chỉ: 2 kim, 2 móc
  + Máy vắt sổ 5 chỉ: 2 kim, 3 móc
  + Máy vắt sổ 6 chỉ: 3 kim, 3 móc
  Thuộc loại chạy ra đường chỉ móc xích, có thể vắt sổ đường bao hoặc chắp các sản phẩm tùy theo yêu cầu.
  2. Nguyên nhân gây đứt chỉ,bỏ mũi,gãy kim:
  + Sức căng và độ bền của chỉ phải đảm bảo chỉ số phù hợp với số kim.
  + Tất cả các đường chỉ có giật chỉ đều phải bóng, mặt dưới đồng tiền phải bóng
  + Nếu đứt chỉ kim phải kiểm tra kim có cong hay tù đầu không,có cọ vào chân vịt hoặc tấm đỡ kim không
  + Móc trước đảm bảo có độ bóng, có tù đầu không,vì móc bắt vào đường chỉ, kim cũng gây đứt chỉ. Khi kim xuống lấy chỉ móc sau nếu tỳ lớn quá cũng gây đứt chỉ.
  + Nguyên nhân gây ra đứt chỉ móc trước: Kiểm tra móc sau có đảm bảo độ bóng, gai xước , tù đầu hoặc có đâm vào chỉ không.
  + Nguyên nhân gây ra đứt chỉ móc sau: Kiểm tra kim có đâm vào chỉ móc sau, có tỳ nặng vào gáy móc sau không.
  + Kiểm tra móc trước có đá vào phần khuyết của kim hoặc kim có tỳ nặng nên gáy móc sau, cọ vào tám đỡ kim hoặc chân vịt hay không.
  3. Bộ phận đẩy vải và dao xén vải:
  + Dao xén phải đảm bảo lắp đúng và sắc
  + Nếu trương hợp chỉnh bờ rộng: Không được chỉnh dao dưới quá phần lưỡi gà của tấm đỡ kim.
  + Nếu yêu cầu sản phẩm xén bờ bao lớn thì tùy thuộc vào sản phẩm để chỉnh độ rộng hẹp của bộ diễu.
  + Độ nén của chân vịt và răng cưa phải hài hòa: Khi chắp vải dày phải nâng cao răng cưa, khi chắp chun thì nén chân vịt nặng
  • Lưu ý :
  + Nếu sản phẩm có độ co giãn thì chỉnh độ bai, mặt dưới chân vịt phải đảm bảo độ bóng.Thông thường máy vắt sổ 3 chỉ và 4 chỉ giống nhau.
  + Máy vắt sổ 5 chỉ và 6 chỉ thông thường,chỉ may giống máy vắt sổ 3 chỉ hoặc 4 chỉ.
  + Khi máy 5 chỉ bỏ đường lòng tôm(dóc) có thể dùng làm như máy vắt sổ 3 chỉ
  + Khi máy 6 chỉ bỏ 2 đường móc xích(lòng tôm, dóc) ta có thể dùng như máy 4 chỉ. Khi chỉnh máy 5 và 6 chỉ, máy có đường chỉ 5 và 6 chỉ, 1 kim trên và 1 móc dưới chạy ra đường chỉ móc xích(lòng tôm,dóc) móc dưới có quả đào giật chỉ. Nếu chỉnh quả đào không đúng thì vẫn gây ra bỏ mũi, đứt chỉ.

  • Chỉnh quả đào giật chỉ:
  + Lấy gáy kim làm mốc.
  + Khi móc lùi thương thì chỉ bắt đầu giật từ 2-3mm. Muốn chặt chỉ,không bị nhe chỉ thì khi chắp tùy theo tính chất sản phẩm có thể chỉnh quả đào giật chỉ muộn hơn.
  + Vải dệt kim có tính chất co giãn có thể chỉnh quả đào giật chỉ nhiều hơn, tầm móc với kim bắt sớm hơn so với móc của đường vắt sổ.

  • Thay bộ diễu:
  + Khi thay bộ diễu máy vắt sổ 5 chỉ hoặc 6 chỉ: Nếu máy xoay được trụ kim thì xoay trụ kim vào đúng lỗ kim, còn máy vắt sổ không xoay được trụ kim thì xoay táo kim vào đúng lỗ tấm đỡ kim.
  + Máy 5 chỉ thì 2 kim vào đúng lô tấm đỡ kim, khi chỉnh cụ ly lớn nếu móc của đường doc không bắt đúng tầm vào phần khuyết của kim thì phải mở nắp máy ở trên để chỉnh ốc cho nên xuống sao phù hợp.